Konkurs matematyczny

Matematyczny Konkurs FotograficznyZapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Matematycznym Konkursie Fotograficznym "Niezwykła Matematyka" organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Celem Konkursu jest promowanie matematyki wśród jak największej liczby uczniów oraz zwrócenie uwagi na otaczający nas świat przez pryzmat Królowej Nauk.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa: uczniowie szkół podstawowych (siódmoklasiści i ósmoklasiści)

II grupa: uczniowie liceum

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy fotografie (wywołane w formacie 15x21), które wraz z tytułem matematycznym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do organizatora Konkursu do dnia 21 lutego 2020r. Podsumowanie konkursu wraz z ogłoszeniem i nagrodzeniem jego laureatów odbędzie się 13 marca 2020 r.

 

Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu: aleksandra.rachwal@1lo.bochnia.pl

 Matematyczny Konkurs Fotograficzny "Niezwykła Matematyka" plakat zawiera patronów, oraz sponsorów konkursu

 

 

 

 

 

Przykładowa praca

 Tytuł: Bryły obrotowe

Matematyczny Konkurs Fotograficzny "Niezwykła Matematyka" Przykładowe praca, zdjęcie prezentujące rozbryzgującą się wodę

 

 

 

 

 

 

Regulamin Matematycznego Konkursu Fotograficznego

Formularz zgłoszeniowy

 

Matematyczny Konkurs Fotograficzny "Niezwykła Matematyka" Plakat konkursu - zawiera termin nadsyłania prac do 21 lutego 2020r.

Konkurs o tytuł

 „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”        Zdjęcie szkoły

                                                      Roger Bacon

 
 
 
 
 
 

XVIII KONKURS O TYTUŁ
NAJLEPSZEGO MATEMATYKA
 POWIATU BOCHEŃSKIEGO


 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału
w XVIII międzyszkolnym konkursie matematycznym o tytuł Najlepszego Matematyka powiatu bocheńskiego
pod honorowym patronatem
Starosty Bocheńskiego
oraz
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Nauczyciele matematyki
I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

 

 


CELE KONKURSU

 

  1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów .
  2. Stwarzanie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki.
  3. Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
  4. Wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.
  5. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy.
  6. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.
  7. Popularyzacja rozwiązywania nietypowych zadań.
  8. Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą matematyczną.
  9. Wyłonienie najlepszych matematyków spośród uczniów szkół średnich. Nadanie tytułu Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego.

 

 

 

Regulamin  konkursu  matematycznego o tytuł

„NAJLEPSZEGO MATEMATYKA”

 

 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

2. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Starosty Bocheńskiego oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Organizatorzy do 04 stycznia 2020 roku przesyłają ogłoszenie konkursu do szkół średnich powiatu bocheńskiego.

4. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy I lub II szkoły średniej oraz uczeń III klasy technikum, której placówka znajduje się na terenie powiatu bocheńskiego.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Konkurs będzie miał formę pisemną (zadania zamknięte i zadania otwarte z kodowaną odpowiedzią). Podczas konkursu uczestnicy nie będą mogli korzystać z tablic ze wzorami, natomiast będą mogli używać przyborów kreślarskich oraz prostych kalkulatorów (ze sobą przyniesionych). Do zapisania rozwiązań zadań uczestnicy mogą używać tylko czarnego lub niebieskiego niezmazywalnego długopisu (pióra).

7. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- kategoria I - „Działania na liczbach i wyrażeniach algebraicznych”:

a) poziom podstawowy (klasy I szkół średnich – zakres podstawowy; klasy I technikum),

b) poziom rozszerzony (klasy I szkół średnich – zakres rozszerzony),

- kategoria II - „Funkcja kwadratowa i jej zastosowanie”:

a) poziom podstawowy (klasy II szkół średnich – zakres podstawowy; klasy II i III technikum),

b) poziom rozszerzony (klasy II szkół średnich – zakres rozszerzony).

8. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach, w następujący sposób:

1)I etap – szkolny - będzie zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki na terenie własnej szkoły, celem wyłonienia najlepszych uczniów, którzy zostaną zgłoszeni do II etapu konkursu.

2)II etap – finał – będzie zorganizowany i przeprowadzony w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

3)Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli – opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do konkursu. Liczba nauczycieli – opiekunów jest uzależniona od liczby zgłoszonych uczniów do konkursu, tzn. obowiązkowo co najmniej jeden nauczyciel na każdych 10 zgłoszonych uczniów.

4)Do dnia 17 lutego 2020 roku należy przeprowadzić eliminacje szkolne w szkołach macierzystych i przesłać na adres I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni (liczy się data dostarczenia do siedziby I LO w Bochni, a nie data nadania przesyłki) lub na adres e‑mail: paulina.romaniszyn-majcher@1lo.bochnia.pl karty zgłoszenia uczniów do finału XVIII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do finału i listą nauczycieli chętnych do pracy w Komisji Konkursowej II etapu – jeden nauczyciel na 10 zgłoszonych do konkursu uczniów (Załącznik 1).

5)Do dnia 21 lutego 2020 roku do koordynatorów konkursu należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik 2a/2b).

6) II etap konkursu (finał) odbędzie się 05 marca 2020 roku w budynku I LO w Bochni (ul. Ks. A. Czaplińskiego 1). Dokładny czas rozpoczęcia tego etapu zostanie przekazany nauczycielom – opiekunom uczniów zgłoszonych do konkursu.

7)Punktacja zadań:

zadania zamknięte: poprawna odpowiedź +1 pkt,

niepoprawna odpowiedź -0,5 pkt,

brak odpowiedzi 0 pkt;

 

zadania z kodowaną odpowiedzią: +2 pkt

 

8)Organizatorzy konkursu zapewniają każdemu uczestnikowi arkusz zawierający zadania konkursowe oraz papier do zapisywania rozwiązań tych zadań.

9)Prace uczestników II etapu konkursu będą oceniane w dniu przeprowadzania konkursu przez Komisje Konkursową zgodnie z wcześniej przygotowanymi schematami punktowania.

10)Decyzje Komisji Konkursowej będą podejmowane przed rozkodowaniem poprawionych prac konkursowych i są ostateczne.

9.Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu.

10.Tematyka konkursu:

Kategoria I:

- Liczby i ich zbiory.

- Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia.

- Działania na potęgach i pierwiastkach.

- Wartość bezwzględna.

- Równania, nierówności.

- Logarytmy i ich zastosowanie.

Kategoria II:

- Funkcja kwadratowa.

- Równania, nierówności kwadratowe.

- Układy równań.

- Zastosowanie funkcji kwadratowej w geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej.

- Zastosowanie funkcji kwadratowej w życiu codziennym.

11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.1lo.bochnia.pl w zakładce działalność.

12. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej I LO www.1lo.bochnia.pl.

13. Prace uczestników II etapu konkursu będą przechowywane w budynku I LO w Bochni do końca roku szkolnego 2019/2020. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

14. Koordynatorzy konkursu:

mgr Małgorzata Rzepecka e-mail malgorzata.rzepecka@1lo.bochnia.pl

mgr Paulina Romaniszyn-Majcher e-mail paulina.romaniszyn-majcher@1lo.bochnia.pl

 

 

 Logo 

 

 

 

Bochnia, 04.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu - wersja do pobrania

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b


Poprzednie edycje konkursu:

Finał XVII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka

Najlepszy Matematyk Powiatu - finał XVI edycji konkursu

Finał XV Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty.

Finał XIV Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XIII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XI Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty. Filip Biernat Najlepszym Matematykiem Powiatu Bocheńskiego.

Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka 2012 rozstrzygnięty

IX Konkurs o tytuł najlepszego matematyka rozstrzygnięty!

VIII finał Konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego

VII finał Konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego

Finał VI konkursu o tytuł najlepszego matematyka powiatu bocheńskiego

V edycja konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka kl I i II powiatu bocheńskiego zakończona.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.