Sztandar szkoły

Sztandar szkoły 3

Po uroczystościach kościelnych 26 kwietnia 1925 roku dyr. Państwowego Gimnazjum i Liceum Franciszek Słuszkiewicz przekazał młodzieży sztandar szkoły. Sztandar ufundowany został ze składek uczniów, profesorów, maturzystów, datków zbieranych w czasie zjazdów koleżeńskich oraz dochodu z wieczorków, wystaw i przedstawień uczniów. Pieniądze gromadzono przez kilka lat.Na sztandarze z jednej strony na czerwonym tle był Biały Orzeł w koronie i napis "Bóg i Ojczyzna", a z drugiej strony na białym tle wizerunek Matki Boskiej Bocheńskiej i napis "Pod Twoją obronę uciekamy się". Sztandar ten przechowywany przez dyr. Piotra Galasa przetrwał II wojnę światową, ale nie przetrwał czasów stalinowskich, kiedy za dyrekcji Juliana Bogowskiego zaginął w nieznanych bliżej okolicznościach. Władzom oświatowym zależało na tym, aby zatrzeć pamięć o nim do tego stopnia, że w 1967 roku z okazji 150-lecia szkoły nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkole z Białym Orłem bez korony na czerwonym tle na awersie i wizerunkiem Króla Kazimierza Wielkiego na białym tle z napisem Liceum Ogólnokształcące w Bochni na rewersie. W 1993 roku orłowi wyhaftowano koronę. Pod tym sztandarem odbywały się wszystkie uroczystości aż do 1997 roku.

W 1980 roku, na wniosek Marek Całki, Rada Pedagogiczna powołała 4-osobową komisję, której zadaniem było zebranie informacji o sztandarze z 1925 roku. Rozmowy i korespondencja z absolwentami z lat 1946-1955 nie wniosły nic na potwierdzenie istnienia sztandaru. Postanowiono więc gromadzić dokumentację i fundusze na rekonstrukcję sztandaru. Zbiórkę pieniędzy zajmował się Komitet Rodzicielski, głównie na wywiadówkach. Hojność rodziców była dość duża, gdyż część z nich była absolwentami szkoły. Niestety stan wojenny przekreślił powodzenie całej akcji. Pieniądze zostały zdeponowane w Wydziale Oświaty i nie wiadomo co się z nimi później stało, a pomysłodawca stanął przez Kuratoryjna Komisją Weryfikacyjną za, jak mu powiedziano, wprowadzanie niewychowawczych elementów do szkoły.

Myśl rekonstrukcji sztandaru podejmuje w 1987 roku na zjeździe absolwentów z okazji 170-lecia szkoły prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Wacław Korta, pierwszy chorąży sztandaru po wojnie. Jednak ta inicjatywa nie zyskuje akceptacji władz oświatowych i partyjnych.

Dopiero w 1997 roku po raz kolejny dyr. Marek Całka wznawia pomysł rekonstrukcji sztandaru, zbiera dokumentację i doprowadza do realizacji zamierzenia, a uroczystość poświęcenia sztandaru włącza do programu Jubileuszu 180-lecia szkoły.

Obecnie szkoła posiada dwa sztandary. Jednak wszelkie uroczystości szkolne odbywają się pod sztandarem zrekonstruowanym z 1925 roku.

 

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.