RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Pl.Ks.A.Czaplińskiego 1.

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego, Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.
  3. Administrator co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Liceum nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych - kontakt:

listowny na adres administratora, telefoniczny: 14 611 50 62, e-mail: iod@1lo.bochnia.pl ,

Inspektor ochrony danych pełni dyżur w godzinach od 7.00. do 15.00 w sekretariacie szkoły w siedzibie Administratora danych.

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców opiekunów prawnych (PDF 189 KB)

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły (PDF 189 KB)    

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.