Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

I LO w Bochni
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum lub świadectwa dojrzałości;
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w ramach doradztwa zawodowego prowadzonego przez wychowawców i doradcę zawodowego,
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
4) wychowuje w duchu patriotycznym i demokratycznym,
5) kształtuje świadomość ekologiczną,
6) przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,
7) kształtuje świadomość obywatelską,
8) rozwija umiejętności i poszerza doświadczenia w zakresie czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej,
9) wychowuje w zrozumieniu wartości własnego zdrowia i życia i potrzebie ich ochrony oraz kształtuje postawę umożliwiającą przeciwstawianie się wszelkim przejawom demoralizacji i nałogom.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: sekretariat@1lo.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 612 36 56
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Plac Księdza Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.