Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//zsopkac1wbochni
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 611 50 62
e-mail: sekretariat@1lo.bochnia.pl
Adres korespondencyjny: pl.Ks. A. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2004-11-04 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
1. Część załączników jest w postaci skanów.
2. Brak struktury nagłówków w artykułach.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bochni

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Bębenek
e-mail: sekretariat@1lo.bochnia.pl Telefon: +48 146115062

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bochni przy pl. Ks. A Czaplińskiego 1 nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.