Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

Arrow
Arrow
Slider
 • 1945: W marcu szkoła wznowiła działalność, naukę podjęło 911 uczniów.
 • 1947: Dyrektorem szkoły był Zdzisław Wróbel (zrezygnował w 1948, krótko zastępował go Seweryn Ellnein).
 • 1948: Szkoła została przekształcona w czteroletnią szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego, dyrektorem szkoły był Stanisław Biernacki.
 • 1950: Dyrektorem zostaje Julian Bogowski, w czasie jego dyrektury zaginął sztandar szkoły z 1925 r.
 • 1956: Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Bernacki.
 • 1959: Dyrektorem była Janina Sarna.
 • 1960: Dyrektorem była Zofia Marzec.
 • 1962: Odbył się zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum z okazji 70-lecia matury.
  Odsłonięcie w westybulu szkoły tablicy pamiątkowej ku czci 5 profesorów i 127 uczniów poległych w czasie II wojny światowej.
 • 1963-67: Remont i przebudowa budynku szkolnego, przebudowane zostało westibulum, wymieniono instalacje, zmodernizowano pracownie przedmiotowe, powstał gabinet lekarski i dentystyczny.
 • 1967: Szkoła otrzymała podczas obchodów 150-lecia swego istnienia sztandar, na awersie którego widniało popiersie Króla Kazimierza Wielkiego, na rewersie orzeł biały bez korony.
 • 1972: Dyrektorem został szkoły był Józef Mirochna.
 • 1978: Przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Ogólnokształcących, który połączył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego i Liceum dla Pracujących.
 • 1979: Została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa.
 • 1982: Dyrektorem szkoły został Jan Makurat.
 • 1987: Dyrektorem był Andrzej Dębiec.
 • 1988: Jubileusz 170-lecia Gimnazjum i Liceum, powszechny zjazd absolwentów, odznaczenie szkoły Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Od września 1991 r. do sierpnia 2002 r. dyrektorem szkoły był Marek Całka.
 • 1992: Przeprowadzono remont pokrycia dachu sali gimnastycznej i centralnego ogrzewania.
 • 1992: Jubileusz 175-lecia szkoły, na który składały się dwie uroczystości:
  Pierwsza poświęcona 100-leciu matury (VI.1992r.),
  Druga 70-lecia nadania Państwowemu Gimnazjum i Liceum imienia Króla Kazimierza Wielkiego (XII.1992r.).
 • 1997: Przed Jubileuszem 180- lecia szkoły przy pomocy finansowej całej społeczności szkolnej przeprowadzono remont westybulu, przywracając mu przedwojenny wygląd
 • 1997: Rocznica 180-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. W tym roku szkoła wzbogaciła się w dwie znaczące pamiątki świadczące o jej tożsamości. Były to: tablica poświęcona Profesorom będącym nauczycielami szkoły w chwili wybuchu II wojny światowej i prowadzących potem tajne nauczanie. Na tablicy widnieją aż 33 nazwiska. Pomysłodawcą i autorem była Teresa Całka. Tablicę odsłonięto w westybulu Liceum 17.X. Drugą ważną pamiątką było przekazanie młodzieży zrekonstruowanego sztandaru Państwowego Gimnazjum i Liceum z 1925 roku. Wymienione uroczystości były wielkim świętem dla szkoły i towarzyszyły temu liczne wystawy okolicznościowe oraz zjazdy koleżeńskie. Ponadto 17.X na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta poświęcona historii i dorobkowi szkoły. Referaty Pt. "Gimnazjum bocheńskie w służbie nauki i ojczyzny" wygłosił absolwent szkoły mgr Jan Flasza, a "O tajnym nauczaniu" prof. Olga Chylowa - uczestniczka tajnego nauczania.
 • 1999: W odnowionym westybulu szkoły z inicjatywy prof. Teresy Całki odsłonięto popiersie Juliusza Słowackiego, nawiązując tym do przedwojennej tradycji humanistycznego gimnazjum. Ceremonii odsłonięcia towarzyszyły wspomnienia prof. Olgi Chylowej, poświęcone uroczystościom ku czci poety, które obywały się w szkole przed wybuchem II wojny.
 • 2000: Liceum działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przyjęło nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Zmiana nastąpiła w wyniku otwarcia w Bochni drugiego liceum
 • 2002 : Dyrektorem została Jolanta Kruk
  • Uroczystość nadania szkolnym klaso- pracowniom patronów połączona z odsłonięciem pamiątkowych tablic z nazwiskami patronów
  • W wyniku reformy systemu oświatowego w szkole rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie 3- letniego liceum, którzy wcześniej ukończyli gimnazjum
 • 2003: W szkole odbył się XVII Zjazd Stowarzyszenia Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, którego członkiem jest I LO
  • Rocznica 185- lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Zjazd absolwentów, na którym była wice- dyrektor prof. Ewelina Mroczek wygłosiła referat ”Kulturotwórcza rola nauczycieli szkoły w lokalnym środowisku- dawniej i dziś na przykładzie Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w latach 1817-1946”. W dyskusji nad wygłoszonym referatem wystąpiła prof. Michalina Pięchowa mówiąc o „ Kulturotwórczej roli nauczyciela w środowisku lokalnym w latach 80- tych i 90- tych XX w.” oraz prof. Teresa Całka z wystąpieniem „Kultura w szkole i poza szkołą”
  • Nadanie szkolnej hali gimnastycznej patrona- Jan Kota- byłego profesora Gimnazjum, wybitnego sportowca, żołnierza Września 1939 i działacza niepodległościowego okresu okupacji i powojennego
 • 2004: Przeprowadzony został generalny remont pracowni chemicznej
  • Szkoła przystąpiła do programu wymiany międzynarodowej Socrates Comenius
 • 2005: Zakończono wymianę stolarki okiennej w całym budynku szkolnym na okna PCV
  • Odbył się pierwszy egzamin maturalny 3- letniego liceum – tzw. „nowa matura”
  • W związku z brakiem naboru nie otwarto klas Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych
  • Przeprowadzony został remont generalny pracowni fizycznej
 • 2006: Szkołę odwiedził biskup Kazachstanu ks. dr Janusz Kaleta – były katecheta Liceum
  • Odbyło się spotkanie z Prezesem NBP Leszkiem Balcerowiczem
 • 2007: Rozpoczęcie obchodów Roku Jubileuszowego 190- lecia Gimnazjum i Liceum
  • Rocznica 190- lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Zjazd absolwentów najstarszych roczników z lat 1939- 1949. Spotkaniu na hali gimnastycznej towarzyszył wykład dyrektora Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochnia- Pana Jana Flaszy pt. „O szkole dobrze w tradycję i tożsamość miasta wpisanej” oraz wspomnienia o wybitnych profesorach i szkolnych latach, przywołane przez najstarszych absolwentów.
  • Zakończenie 3- letniego remontu generalnego hali gimnastycznej
 • 2008: Szkoła uzyskała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

 


Na podstawie publikacji "Bochnia Dzieje Miasta i Regionu" - suplement: "170 lat Gimnazjum w Bochni", 1988 (redakcja naukowa Zygmunt Ruta) - opracował  i samodzielnie uzupełnił mgr Jan Witek

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3