Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

Arrow
Arrow
Slider

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Klub nosi nazwę: Szkolny Klub Dyskusyjny – „Semper in altum”

§2

Terenem działania Klubu „Semper in altum” jest miasto Bochnia, a siedziba znajduje się w budynku I

LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

§3

Działalność „Semper in altum” opiera się na pracy społecznej (nieodpłatnej) ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania „Semper in altum”

§4

1.Celem „Semper in altum” jest przede wszystkim szerzenie umiejętności oratorskich oraz nauka

rzeczowej, trafnej argumentacji i przezwyciężanie stresu związanego z wystąpieniami

publicznymi.

2. Do realizacji celu (1) „Semper in altum” dąży poprzez twórcze dyskusje, demokratyczny sposób

zarządzania klubem, organizowanie debat tematycznych i inne działania rozwijające podane w

punkcie 1. zdolności.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§5

Członkiem Klubu „Semper in altum” może być osoba, która:

1. Jest uczniem I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

2. Wyraziła szczerą chęć należenia do klubu.

3. Opłaca ustalone składki na bieżącą działalność.

4. Wywiązuje się należycie z powierzonych obowiązków.

§6

Członek „Semper in altum” ma prawo do:

1. Uczestniczenia we wszystkich imprezach i spotkaniach organizowanych przez Klub na zasadach

ustalonych przez Opiekuna Klubu.

2. Korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Dyskusyjnym ustalonych

przez Opiekuna Klubu.

3. Nieskrępowanego wyrażania swoich opinii i odczuć.

§7

Osoba będąca członkiem „Semper in altum” ma obowiązek:

1. Przestrzegać zasad i postanowień zawartych w Statucie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego

„Semper in altum”

2. Pilnować, aby wygłaszane przez nią opinie i twierdzenia nie urażały żadnego z członków

klubu.

3. Trzymać się ogólnie przyjętych norm Savoir Vivre.

§8

Utrata członkostwa w Szkolnym Klubie Dyskusyjnym „Semper in altum” może nastąpić drogą

wystąpienia bądź wykluczenia.

§9

Wykluczenie może nastąpić w przypadku działalności członka na szkodę Klubu lub innego członka.

Rozdział IV

Logo Klubu

§10

Szkolny Klub Dyskusyjny „Semper in altum” posiada logo, którego opracowanie graficzne jest

zastrzeżone.

§11

Logo Klubu przedstawia: ……………………………………..

§12

Podgląd graficzny:

Rozdział V

Władze Klubu

§13

Władza w Szkolnym Klubie Dyskusyjnym sprawowana jest w sposób demokratyczny, tzn. wszelkie

ustalenia wchodzą (lub nie wchodzą) w życie po głosowaniu.

§14

Aby przeprowadzić głosowanie w danej sprawie na zebraniu musi stawić się 80% członków klubu.

§15

Żaden członek klubu nie może wstrzymać się od głosu.

§16

Organem stanowiącym klubu jest Opiekun: Małgorzata Krzyżak i „Zgromadzenie Klubowe”, czyli ogół

jego członków głosujących w danej sprawie.

§17

Organem wykonawczym klubu jest przewodniczący w osobie Agnieszki Mikulskiej.

§18

„Zgromadzenie Klubowe” zwołuje Opiekun, w celu podjęcia określonej decyzji.

Rozdział VI

Zarząd Klubu

§19

Zarząd składa się z:

Przewodniczący: Agnieszka Mikulska

Zastępcy: Patrycja Mączka i Wiktoria Jędryka

Skarbnik: Ilona Wiechecka

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§20

Statut wchodzi w życie dnia 30.10.2013 roku

 

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6