Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

Arrow
Arrow
Slider

 

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”       szkola.jpg

                                                      Roger Bacon

 
 
 
 
 
 

XVII KONKURS O TYTUŁ
NAJLEPSZEGO MATEMATYKA
 POWIATU BOCHEŃSKIEGO


 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału

w XVII międzyszkolnym konkursie matematycznym o tytuł Najlepszego Matematyka powiatu bocheńskiego

pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Starosty Powiatu Bocheńskiego

 

Nauczyciele matematyki
I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

 

 


CELE KONKURSU

 

 1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów .
 2. Stwarzanie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki.
 3. Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
 4. Wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.
 5. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy.
 6. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.
 7. Popularyzacja rozwiązywania nietypowych zadań.
 8. Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą matematyczną.
 9. Wyłonienie najlepszych matematyków spośród uczniów szkół średnich. Nadanie tytułu Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego.

 

 

 

Regulamin  konkursu  matematycznego o tytuł

„NAJLEPSZEGO MATEMATYKA”

 

 

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

 2. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Starosty Powiatu Bocheńskiego.

 3. Organizatorzy do 28 stycznia 2019 roku przesyłają ogłoszenie konkursu do szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego.

 4. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy I lub II szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczeń III klasy technikum, której placówka znajduje się na terenie powiatu bocheńskiego.

 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Konkurs będzie miał formę pisemną (zadania otwarte). Podczas konkursu uczestnicy nie będą mogli korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze wzorami, natomiast będą mogli używać przyborów kreślarskich (ze sobą przyniesionych). Do zapisania rozwiązań zadań uczestnicy mogą używać tylko czarnego lub niebieskiego niezmazywalnego długopisu (pióra).

 7. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 

Kategoria I:

   1. poziom podstawowy (klasy I szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy;
    klasy I technikum),

   2. poziom rozszerzony (klasy I szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony),

 

Kategoria II:

  a.      poziom podstawowy (klasy II szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy; klasy II i III technikum),

b.     poziom rozszerzony (klasy II szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony).

 

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach, w następujący sposób:

 • I etap – szkolny - będzie zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki na terenie własnej szkoły, celem wyłonienia najlepszych uczniów, którzy zostaną zgłoszeni do II etapu konkursu,

 • II etap – finał – będzie zorganizowany i przeprowadzony w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

 • Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli – opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do konkursu. Liczba nauczycieli – opiekunów jest uzależniona od liczby zgłoszonych uczniów do konkursu, tzn. obowiązkowo co najmniej jeden nauczyciel na każdych 10 zgłoszonych uczniów.

 • Do dnia 01 marca 2019 roku należy przeprowadzić eliminacje szkolne w szkołach macierzystych i przesłać na adres I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni (liczy się data dostarczenia do siedziby I LO w Bochni, a nie data nadania przesyłki) lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. karty zgłoszenia uczniów do finału XVII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do finału i listą nauczycieli chętnych do pracy w Komisji Konkursowej II etapu – jeden nauczyciel na 10 zgłoszonych do konkursu uczniów (Załącznik 1).

 • Do dnia 08 marca 2019 roku do koordynatorów konkursu należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik 2a, Załącznik 2b).

 • II etap konkursu (finał) odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku w budynku I LO w Bochni (ul. Ks. A. Czaplińskiego 1). Dokładny czas rozpoczęcia tego etapu zostanie przekazany nauczycielom – opiekunom uczniów zgłoszonych do konkursu.

 • Punktacja zadań zostanie ustalona przez Komisję Konkursową w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu.

 • Organizatorzy konkursu zapewniają każdemu uczestnikowi egzemplarz arkusza zawierającego zadania konkursowe oraz papier do zapisywania rozwiązań tych zadań.

 • Prace uczestników II etapu konkursu będą oceniane w dniu przeprowadzania konkursu przez Komisje Konkursową zgodnie z wcześniej przygotowanymi schematami punktowania.

 • Decyzje Komisji Konkursowej będą podejmowane przed rozkodowaniem poprawionych prac konkursowych i są ostateczne.

 1. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu.

 2. Zadania przygotowawcze do konkursu (Załącznik 3) oraz regulamin konkursu będą dostępne również na stronie www.1lo.bochnia.pl w zakładce działalność.

 3. Tematyka konkursu (na każdym etapie obowiązuje zakres materiału z gimnazjum oraz zakres materiału z zakresu podstawowego):

 

Kategoria I:

 • Liczby i ich zbiory.

 • Równania, nierówności, układy równań.

 • Wzory skróconego mnożenia, działania na potęgach i pierwiastkach, wartość bezwzględna.

 • Logarytmy.

 • Planimetria (cechy podobieństwa i przystawania trójkątów, twierdzenie Pitagorasa, itp.)

 

Kategoria II:

 • Własności funkcji, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa.

 • Wielomiany.

 • Planimetria.

 • Funkcje trygonometryczne.

 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej I LO www.1lo.bochnia.pl.

 2. Prace uczestników II etapu konkursu będą przechowywane w budynku I LO w Bochni do końca roku szkolnego 2018/2019. Po tym terminie prace pozostaną zniszczone.

 3. Koordynatorzy konkursu:

mgr Małgorzata Rzepecka e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Paulina Romaniszyn-Majcher e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

  

B o c h n i a .
Rok szkolny 2018/2019

powiat.jpg

 

 

 

 

Zadania przygotowawcze do konkursu (załącznik 3)

Regulamin Konkursu - wersja do pobrania

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b


Poprzednie edycje konkursu:

Finał XV Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty.

Finał XIV Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XIII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XII Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty

Finał XI Konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego rozstrzygnięty. Filip Biernat Najlepszym Matematykiem Powiatu Bocheńskiego.

Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka 2012 rozstrzygnięty

IX Konkurs o tytuł najlepszego matematyka rozstrzygnięty!

VIII finał Konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego

VII finał Konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego

Finał VI konkursu o tytuł najlepszego matematyka powiatu bocheńskiego

V edycja konkursu o Tytuł Najlepszego Matematyka kl I i II powiatu bocheńskiego zakończona.

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4