Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin I Konkursu o tytuł “Najlepszego fizyka I LO w Bochni on-line" .

1. Organizator: Komisja Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna a w szczególności nauczyciele fizyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

2. Zgłoszenia do konkursu: Uczestnicy zgłaszają się poprzez dziennik elektroniczny pisząc do swojego nauczyciela fizyki lub dowolnego fizyka pracującego w I LO w Bochni ( do dnia 28.VI.2020r.).

3. Termin: 1.VI. 2020 roku godzina: 11:00 - spotkanie na Teams’ach. Dokładny czas będzie podany na kanale “Konkurs z fizyki” w aplikacji “Teams”, gdzie logują się uczestnicy zgłoszeni do konkursu. Link na kanał otrzymują zgłoszone osoby poprzez dziennik elektroniczny lub w inny sposób od nauczyciela fizyki.

4. Zasady konkursu: Konkurs odbywa się zdalnie. Polega na rozwiązaniu testu.

Czas na rozwiązanie testu jest ograniczony. Rozwiązanie zadań po terminie nie będzie brane pod uwagę. Uczniowie pracują na własnym sprzęcie komputerowym ( stacjonarnym lub mobilnym) , korzystają z oprogramowania umożliwiającego wykonanie zadań i przesłanie odpowiedzi. Uczniowie w teście podają swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który później może zostać przesłany dyplom ( w przypadku zwycięzcy lub wyróżnień). Za chwilowe braki Internetu i inne problemy techniczne organizator nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo ( w uzasadnionych przypadkach) przenieść konkurs na inny dzień - jeśli problemy techniczne wynikłe ze strony organizatora uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie konkursu. Uczniowie mogą korzystać z pomocy naukowych takich jak: podręczniki, encyklopedie, słowniki, tablice matematyczno-fizyczne itp. oraz zasoby internetowe, ale nie mogą korzystać z pomocy innych osób - ma to być praca samodzielna ucznia.

5. Cele konkursu:

• propagowanie nauki fizyki i matematyki,

• kształtowanie u uczniów samodzielności oraz rozwijanie umiejętności myślowo-językowych,

• rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia,

• łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowotwórczymi,

• rozwija umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- – komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł.

6. Uczestnicy. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy I lub II (dowolnego profilu) I LO w Bochni .

7. Udział w konkursie. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna.

8. Forma konkursu i pomoce. Konkurs będzie miał formę testu (zadania zamknięte i otwarte). Podczas konkursu uczestnicy mogą korzystać z kalkulatora, notatek, pomocy książkowych i zasobów internetowych ( nie mogą się konsultować z innymi osobami - również zdalnie), mogą korzystać z tablic ze wzorami o ile takie posiadają ( przygotowali sobie). Organizator nie zapewnia żadnych pomocy, a uczestnik może zdać się na własną wiedzę.

9. Zasady wyłonienia laureata, etapy konkursu. W zamierzeniu konkurs jest jednoetapowy, ale w przypadku nieznacznej różnicy punktowej (lub takiej samej ilości punktów) organizator po przeprowadzeniu i ocenieniu prac może ogłosić kolejny etap/-y celem wyłonienia laureata. Zwłaszcza jeżeli istnieje niewielka różnica w czasie przesłania odpowiedzi ( mogąca wynikać z jakości sprzętu i szybkości łącza internetowego). Wówczas pod uwagę przy ocenie brana jest suma punktów z obu etapów. Do kolejnego etapu przechodzi nie więcej niż 50% uczestników poprzedniego etapu ( o ile w danym etapie uczestniczyło więcej niż 3-ech).

10. O co walczymy?

a. Wszyscy uczniowie walczą o jeden tytuł “Najlepszego Fizyka I LO w Bochni on-line". Zdobywca otrzyma dyplom potwierdzający zdobyty tytuł. b. W następujących kategoriach:

• klasy 1 po szkole podstawowej,

• klasy 1 po gimnazjum,

• klasy 2, będzie przyznane wyróżnienie ( o ile na danym poziomie uczestniczyć będzie przynajmniej 2 uczestników) oraz w kategorii uczniów z klas nie matematyczno-fizycznych ( o ile będzie zgłoszonych minimum 2) dla osoby, która zdobędzie najwyższe miejsce .

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i/lub przełożenia go na inny termin z ważnych przyczyn losowych lub technicznych. Organizatorzy Konkursu Nauczyciele fizyki I LO w Bochni

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28